تاکتیک گروه‌های تروریستی برای اظهارنظر در اجلاس‌های شورای حقوق بشر چیست؟
تاکتیک گروه‌های تروریستی برای اظهارنظر در اجلاس‌های شورای حقوق بشر چیست؟

..

گروه‌های تروریستی در قامت سمن‌های حقوق بشری و با استفاده از مکانیسم‌های شورای حقوق بشر در اجلاس‌ها و نشست‌ها به اظهارنظر می‌پردازند!