پای درد دل پرستارها/ از کمبود شدید نیرو تا عدم تحقق وعده‌های مسئولان
پای درد دل پرستارها/ از کمبود شدید نیرو تا عدم تحقق وعده‌های مسئولان

..

وقتی صحبت از مراقبت کردن از بیماران به میان می آید شغل پرستاری را به خاطر می آوریم؛ حالا که جامعه پرستاری با کمبود شدید نیرو، عدم اجرای صحیح قوانین و مطالبات بر زمین مانده مواجه است، حرفه پرستاری نیز نیاز به مراقبت از سوی مسئولان حوزه سلامت دارد.