معاون استاندار مرکزی: مشاوران املاک بدون رعایت قانون خرید و فروش می‌کنند
معاون استاندار مرکزی: مشاوران املاک بدون رعایت قانون خرید و فروش می‌کنند

سرپریت معاونت عمرانی استانداری مرکزی گفت: متأسفانه مشاورین املاک خرید و فروش زیاد خود را بدون رعایت چارچوب قانونی انجام می‌دهند که باید به صورت ویژه پیگیری شود تا مشکلات این حوزه برطرف شود.

سرپریت معاونت عمرانی استانداری مرکزی گفت: متأسفانه مشاورین املاک خرید و فروش زیاد خود را بدون رعایت چارچوب قانونی انجام می‌دهند که باید به صورت ویژه پیگیری شود تا مشکلات این حوزه برطرف شود.