وعده استاندار اصفهان: حقوق معلمان خرید خدمات تا دو روز آینده پرداخت می‌شود
وعده استاندار اصفهان: حقوق معلمان خرید خدمات تا دو روز آینده پرداخت می‌شود

استاندار اصفهان گفت: سعی شده است در استان اصفهان با تأمین اعتبار این مبحث پیگیری و حل و فصل شود و در تلاش هستیم طی یکی دو روز آینده پرداخت حقوق این عزیزان به نتیجه ختم شود.

استاندار اصفهان گفت: سعی شده است در استان اصفهان با تأمین اعتبار این مبحث پیگیری و حل و فصل شود و در تلاش هستیم طی یکی دو روز آینده پرداخت حقوق این عزیزان به نتیجه ختم شود.