توسعه دیپلماسی اقتصادی قشم و عمان در دستور کار
توسعه دیپلماسی اقتصادی قشم و عمان در دستور کار

در دومین روز از حضور عادل پیغامی،مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه هیاتی متشکل از دبیر شورایعالی مناطق ازاد کشور و مدیران عامل سایر مناطق آزاد رایزنی‌ها برای توسعه دیپلماسی مناطق ازاد به ویژه قشم با کشور عمان در دستور کار قرار دارد.

در دومین روز از حضور عادل پیغامی،مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه هیاتی متشکل از دبیر شورایعالی مناطق ازاد کشور و مدیران عامل سایر مناطق آزاد رایزنی‌ها برای توسعه دیپلماسی مناطق ازاد به ویژه قشم با کشور عمان در دستور کار قرار دارد.