زلزله ۴٫۷ ریشتری زاهدان را لرزاند
زلزله ۴٫۷ ریشتری زاهدان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۴٫۷ ریشتر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.

زلزله‌ای به بزرگی ۴٫۷ ریشتر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.