کشف ۱۰۰ درصد سرقت‌های مسلحانه در کرمانشاه/ بانک اطلاعاتی مالخران ایجاد شد
کشف ۱۰۰ درصد سرقت‌های مسلحانه در کرمانشاه/ بانک اطلاعاتی مالخران ایجاد شد

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه گفت: هرچند وقوع سرقت‌های مسلحانه در استان کرمانشاه محدود است اما ۱۰۰ درصد این سرقت‌ها در هشت ماه امسال کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه گفت: هرچند وقوع سرقت‌های مسلحانه در استان کرمانشاه محدود است اما ۱۰۰ درصد این سرقت‌ها در هشت ماه امسال کشف شده است.