شرایط مشمئز آشپزخانه کافی‌شاپ در زاهدان/ جوانان این فیلم را ببینند
شرایط مشمئز آشپزخانه کافی‌شاپ در زاهدان/ جوانان این فیلم را ببینند

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان وبلوچستان از پلمب یک واحد کافی شاپ در زاهدان به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی خبر داد.

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان وبلوچستان از پلمب یک واحد کافی شاپ در زاهدان به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی خبر داد.