فاضلی: جوانگرایی در تیم ملی نیازمند حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال است/ از لحاظ ساختار تهاجمی کمی جسورتر شده‌ایم
فاضلی: جوانگرایی در تیم ملی نیازمند حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال است/ از لحاظ ساختار تهاجمی کمی جسورتر شده‌ایم

مربی و کارشناس فوتبال کشورمان تأکید کرد، جوانگرایی در تیم ملی بدون حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال امکانپذیر نیست.

مربی و کارشناس فوتبال کشورمان تأکید کرد، جوانگرایی در تیم ملی بدون حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال امکانپذیر نیست.