هشدار نهادهای امنیت سایبری اسرائیل به صهیونیست‌ها
هشدار نهادهای امنیت سایبری اسرائیل به صهیونیست‌ها

محافل امنیت سایبری رژیم صهیونیستی به تمامی صهیونیست‌ها هشدار دادند تا اطلاع ثانوی از قرار دادن لینک حتی لینک سایت‌های خودشان در پیامک‌های ارسال اجتناب کنند.

محافل امنیت سایبری رژیم صهیونیستی به تمامی صهیونیست‌ها هشدار دادند تا اطلاع ثانوی از قرار دادن لینک حتی لینک سایت‌های خودشان در پیامک‌های ارسال اجتناب کنند.