بحران در اقتصاد رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصی
بحران در اقتصاد رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصی

..

جنگ غزه فعالیت هزاران شرکت اسرائیلی را مختل کرده و تمامی بخش‌های اقتصاد این رژیم را در بحرانی بی‌سابقه فرو برده است.