«یاسر عرفات» چگونه به آینه عبرت سازشکاری در مسئله فلسطین تبدیل شد؟
«یاسر عرفات» چگونه به آینه عبرت سازشکاری در مسئله فلسطین تبدیل شد؟

..

یاسر عرفات بنیانگدار جنبش فتح ۲۱ آبان ۱۳۸۳ در بیمارستان پرسی در پاریس درگذشت؛ نمودار زندگی وی از بنیانگذاری جنبش فتح و به‌عهده گرفتن رهبری همه گروه‌های مبارز تا پیمان اسلو، فراز و نشیب بسیاری داشت که عبرت‌آموز است.