چرا ماکرون تلاش می‌کند به آسیای مرکزی نزدیک شود؟
چرا ماکرون تلاش می‌کند به آسیای مرکزی نزدیک شود؟

..

فرانسه و اتحادیه اروپا نمی‌توانند امیدوار باشند که نفوذ مالی جدی در آسیای مرکزی به دست آورند اما ماکرون امیدوار است از فرصت استراتژیک ایجاد شده در جنگ اوکراین استفاده کند و برخی از شرکای سنتی روسیه را به سمت غرب سوق دهد.