حنانیا نفتالی، تبلیغات‌چی رژیم صهیونیستی کیست؟
حنانیا نفتالی، تبلیغات‌چی رژیم صهیونیستی کیست؟

..

حنانیا نفتالی، که خود را به عنوان یک شخصیت موثر در رسانه های اجتماعی رژیم صهیونیستی معرفی می‌کند شاید اولین کسی بود که اعلام کرد بمباران بیمارستان الاهلی (المعمدانی) در باریکه غزه توسط ارتش اسرائیل انجام شده است.