درخواست شهردار آمستردام برای محرومیت مادام‌العمر هواداران خاطی آژاکس
درخواست شهردار آمستردام برای محرومیت مادام‌العمر هواداران خاطی آژاکس

شهردار آمستردام خواهان محرومیت مادام‌العمر هواداران خاطی آژاکس به خاطر حوادث بازی روز یکشنبه این تیم برابر فاینورد شد.

شهردار آمستردام خواهان محرومیت مادام‌العمر هواداران خاطی آژاکس به خاطر حوادث بازی روز یکشنبه این تیم برابر فاینورد شد.