شه‌بخش: باید دستم به عنوان برنده بالا می‌رفت/ تنها یک اردوی مشترک داشتیم
شه‌بخش: باید دستم به عنوان برنده بالا می‌رفت/ تنها یک اردوی مشترک داشتیم

ملی‌پوش بوکس ایران تاکید کرد که باید دستش به عنوان برنده مقابل بوکسور چینی بالا می‌رفت.

ملی‌پوش بوکس ایران تاکید کرد که باید دستش به عنوان برنده مقابل بوکسور چینی بالا می‌رفت.