گفتگوی فرستاده ویژه سازمان ملل با مسئولان سعودی درباره یمن
گفتگوی فرستاده ویژه سازمان ملل با مسئولان سعودی درباره یمن

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن بعد از دیدار با مسئولان سعودی و بین‌المللی در ریاض تاکید کرد که یمن در شرایط کنونی نیاز به حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن بعد از دیدار با مسئولان سعودی و بین‌المللی در ریاض تاکید کرد که یمن در شرایط کنونی نیاز به حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.