آیت‌الله بهشتی: نظام جمهوری اسلامی برخوردار از مبانی محکم عقلی و نقلی است
آیت‌الله بهشتی: نظام جمهوری اسلامی برخوردار از مبانی محکم عقلی و نقلی است

نماینده فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: در نظام علوی ما دولتمردان باید در درجه اول، رابطه خود را با خدا تحکیم بخشند تا خدای متعال رابطه آنها با مردم را اصلاح کند.

نماینده فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: در نظام علوی ما دولتمردان باید در درجه اول، رابطه خود را با خدا تحکیم بخشند تا خدای متعال رابطه آنها با مردم را اصلاح کند.