مقام معظم رهبری نقش اصلی اجرای گام دوم انقلاب را بر عهده جوانان گذاشته‌اند
مقام معظم رهبری نقش اصلی اجرای گام دوم انقلاب را بر عهده جوانان گذاشته‌اند

جانشین فرمانده سپاه خراسان جنوبی گفت: جوانان نقش بسیار مهمی در مراحل مختلف انقلاب داشته‌اند و مقام معظم رهبری نیز نقش اصلی اجرای گام دوم انقلاب را برعهده آنها گذاشته است.

جانشین فرمانده سپاه خراسان جنوبی گفت: جوانان نقش بسیار مهمی در مراحل مختلف انقلاب داشته‌اند و مقام معظم رهبری نیز نقش اصلی اجرای گام دوم انقلاب را برعهده آنها گذاشته است.