انجام ۵۸۴ پیوند کبد از بیماران مرگ مغزی در مشهد
انجام ۵۸۴ پیوند کبد از بیماران مرگ مغزی در مشهد

رئیس تیم پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تاکنون ۵۸۴ مورد پیوند کبد از بیماران مرگ مغزی به بیماران مبتلا به نارسایی کبد در مشهد انجام شده است.

رئیس تیم پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تاکنون ۵۸۴ مورد پیوند کبد از بیماران مرگ مغزی به بیماران مبتلا به نارسایی کبد در مشهد انجام شده است.