ضرغامی: ۱۷ هزار لوح تاریخی هخامنشی دیگر به ایران بازگردانده می‌شود + فیلم
ضرغامی: ۱۷ هزار لوح تاریخی هخامنشی دیگر به ایران بازگردانده می‌شود + فیلم

وزیر میراث فرهنگی گفت: برای بازگرداندن ۱۷ هزار لوح تاریخی هخامنشی کارشناسانی از کشورمان ابان امسال به امریکا سفر می‌کنند.

وزیر میراث فرهنگی گفت: برای بازگرداندن ۱۷ هزار لوح تاریخی هخامنشی کارشناسانی از کشورمان ابان امسال به امریکا سفر می‌کنند.