آمریکا به لهستان وام ۲ میلیارد دلاری برای نوسازی ارتش خود می‌دهد
آمریکا به لهستان وام ۲ میلیارد دلاری برای نوسازی ارتش خود می‌دهد

آمریکا با اعلام اینکه امنیت لهستان برای ناتو از اهمیت حیاتی برخوردار است اعلام کرد که برای مدرن سازی ارتش این کشور وام ۲ میلیاردی به ورشو می‌دهد.

آمریکا با اعلام اینکه امنیت لهستان برای ناتو از اهمیت حیاتی برخوردار است اعلام کرد که برای مدرن سازی ارتش این کشور وام ۲ میلیاردی به ورشو می‌دهد.