آیت‌الله ناصری: غرب به دنبال نابود کردن ارزش‌های انسانی و اسلامی است
آیت‌الله ناصری: غرب به دنبال نابود کردن ارزش‌های انسانی و اسلامی است

رئیس شورای حوزه‌ علمیه استان یزد با بیان اینکه غرب به دنبال نابود کردن ارزش‌های اسلامی و انسانی در ایران است، گفت: طلاب حوزه‌های علمیه اگر قرب الهی و نیت خدایی نداشته باشند، نمی‌توانند برای تبلیغ دین و راهنمایی مردم مفید و کارگشا باشند.

رئیس شورای حوزه‌ علمیه استان یزد با بیان اینکه غرب به دنبال نابود کردن ارزش‌های اسلامی و انسانی در ایران است، گفت: طلاب حوزه‌های علمیه اگر قرب الهی و نیت خدایی نداشته باشند، نمی‌توانند برای تبلیغ دین و راهنمایی مردم مفید و کارگشا باشند.