برداشت ۷ هزار تن میگو پرورشی در استان بوشهر
برداشت ۷ هزار تن میگو پرورشی در استان بوشهر

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به برداشت زود هنگام برداشت میگو از استخرهای پرورشی استان به سبب مهار بیماری باکتری در استخر پرورشی، گفت: اکنون ۷ هزار تن برداشت شده و تا پایان مهرماه حداکثر به ۲۰ هزار تن می‌رسد.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به برداشت زود هنگام برداشت میگو از استخرهای پرورشی استان به سبب مهار بیماری باکتری در استخر پرورشی، گفت: اکنون ۷ هزار تن برداشت شده و تا پایان مهرماه حداکثر به ۲۰ هزار تن می‌رسد.