محکومیت ۱ میلیارد ریالی قاچاقچی زعفران در فرودگاه امام خمینی (ره)‌
محکومیت ۱ میلیارد ریالی قاچاقچی زعفران در فرودگاه امام خمینی (ره)‌

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران گفت: قاچاقچی زعفران در فرودگاه امام خمینی (ره) به پرداخت بیش از ۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران گفت: قاچاقچی زعفران در فرودگاه امام خمینی (ره) به پرداخت بیش از ۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.