انصارالله خواستار تامین حقوق کامل ملت یمن در مذاکرات صلح شد
انصارالله خواستار تامین حقوق کامل ملت یمن در مذاکرات صلح شد

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی که شامگاه دوشنبه ایراد شد، بر پایان فوری محاصره و اقدام سریع در اعتمادسازی در جنبه‌های انسانی و اقتصادی تاکید کرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی که شامگاه دوشنبه ایراد شد، بر پایان فوری محاصره و اقدام سریع در اعتمادسازی در جنبه‌های انسانی و اقتصادی تاکید کرد.