۷ میلیون زائر دهه پایانی صفر وارد مشهدالرضا شدند
۷ میلیون زائر دهه پایانی صفر وارد مشهدالرضا شدند

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی گفت: میزان ورود زائران در ایام دهه صفر به مشهدالرضا در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶ درصد افزایش داشته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی گفت: میزان ورود زائران در ایام دهه صفر به مشهدالرضا در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶ درصد افزایش داشته است.