بازی‌های آسیایی هانگژو| آغاز مأموریت دشوار تیم امید بعد از حذف از المپیک
بازی‌های آسیایی هانگژو| آغاز مأموریت دشوار تیم امید بعد از حذف از المپیک

تیم فوتبال امید ایران بعد از ناکامی در راه رسیدن به المپیک ۲۰۲۴ پاریس امروز در اولین بازی خود در بازی‌های آسیایی هانگژو چین به مصاف عربستان خواهد رفت.

تیم فوتبال امید ایران بعد از ناکامی در راه رسیدن به المپیک ۲۰۲۴ پاریس امروز در اولین بازی خود در بازی‌های آسیایی هانگژو چین به مصاف عربستان خواهد رفت.