تاکید رئیسی بر تلاش برای تسریع در اجرای کامل توافقات ایران و قزاقستان
تاکید رئیسی بر تلاش برای تسریع در اجرای کامل توافقات ایران و قزاقستان

رئیس جمهور گفت: افزایش تبادل کالا بین ایران و قزاقستان چه از طریق دریا و چه از طریق راه‌آهن به نفع دو ملت و کشورهای منطقه است و باید گام‌های موثرتری برای تسریع در تحقق این هدف برداشته شود.

رئیس جمهور گفت: افزایش تبادل کالا بین ایران و قزاقستان چه از طریق دریا و چه از طریق راه‌آهن به نفع دو ملت و کشورهای منطقه است و باید گام‌های موثرتری برای تسریع در تحقق این هدف برداشته شود.