کرمانی مقدم: جذب بازیکن بدون تأیید سرمربی خنده‌دار است/ زاهدی هرچه سریع‌تر باید خودش را نشان دهد
کرمانی مقدم: جذب بازیکن بدون تأیید سرمربی خنده‌دار است/ زاهدی هرچه سریع‌تر باید خودش را نشان دهد

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس تأکید کرد، اقدام مدیران این باشگاه در جذب مهاجم سوئدی غیرحرفه‌ای بوده است.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس تأکید کرد، اقدام مدیران این باشگاه در جذب مهاجم سوئدی غیرحرفه‌ای بوده است.