جوانان غزه از فعال شدن مجدد واحد بالن‌های آتش‌زا خبر دادند
جوانان غزه از فعال شدن مجدد واحد بالن‌های آتش‌زا خبر دادند

جوانان در غزه اعلام کردند، از شامگاه دوشنبه واحدهای ارسال بالن‌های آتش زا فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

جوانان در غزه اعلام کردند، از شامگاه دوشنبه واحدهای ارسال بالن‌های آتش زا فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.