دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Monday, 10 May , 2021
اشتغال گناباد
مزیت سنجی شغلی شهرستان گناباد 21 نوامبر 2020

مزیت سنجی شغلی شهرستان گناباد

شهرستان گناباد به واسطه پتانسیل ها و ظرفیت هایی که دارد مزیت های فراوانی در حوزه ایجاد کسب و کار و همچنین سرمایه گذاری دارد