«نورعلی تابنده» درگذشت
«نورعلی تابنده» درگذشت

نورعلی تابنده قطب دراویش درگذشت.

 «نورعلی تابنده» قطب دراویش گنابادی سوم دیماه ۱۳۹۸ در سن ۹۲ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت.

بر پایه این گزارش، پیکر نورعلی تابنده در حال انتقال به بیدخت گناباد است. پیکر وی بنا بر وصیتش در بیدخت گناباد که محل دفن اقطاب دراویش گنابادی است به خاک سپرده خواهد شد.