جناب آقای حمید بنائی! اتاق شیشه ای پیشکش
جناب آقای حمید بنائی! اتاق شیشه ای پیشکش

وقتی از مفهومی به نام شفافیت سخن می گوییم یعنی باید رفتار در حرف وعمل اشخاص یکی باشد

در حالیکه حمیدبنائی، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرگزاری ایسنا درتاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ بر لزوم شفاف سازی آراء نمایندگان تاکید نموده و خواهان قرار گرفتن مجلس در اتاق شیشه ای است که حتی حاضر نیست مدرک تحصیلات دوره ای که خود از آن به عنوان ” دکترا “ نام می برد را رسانه ای کند.