نقش کاندیدای پوششی در انتخابات گناباد
نقش کاندیدای پوششی در انتخابات گناباد

پس از تجربه حضور کاندیدای پوششی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بحث استفاده از این تاکتیک در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز شنیده می شود.

در این میان با توجه به تعداد بالای اعلام کاندیداتوری اشخاص با سلیقه های سیاسی متفاوت، احتمال حضور پوششی و انصراف در روزهای پایانی به نفع کاندیدای اصلی به شدت تقویت شده است.
شنیده ها حکایت از رایزنی یکی از کاندیداهای اصلی با برخی چهره ها در خصوص حضور پوششی در انتخابات آتی دارد!

  • منبع خبر : گنابادآنلاین