تکریم و معارفه مسئول انجمن نمایش شهرستان گناباد
تکریم و معارفه مسئول انجمن نمایش شهرستان گناباد

حسین نجار مسئول انجمن نمایش گناباد شد

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناباد ، در دورهمی هنرمندان نمایش شهرستان گناباد از زحمات استاد آذرینفر رئیس انجمن نمایش گناباد تقدیرگردید.

براساس ابلاغ انجمن هنرهای نمایشی استان از اردیبهشت ۱۳۹۸ مسئولیت انجمن نمایش شهرستان  به حسین نجارازهنرمندان فعال عرصه نمایش سپرده شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناباد