گرد و غبار در آخرین ساعات سال ۱۳۹۵
گرد و غبار در آخرین ساعات سال ۱۳۹۵

اطلاعیه ۹۵۱۲۳۰اداره هواشناسی گناباد : وقوع طوفان گردوخاک در گناباد،حداکثر سرعت وزش طوفان در ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه درگناباد به ۶۵ کیلومتر در ساعت رسید. وزش باد شدید همراه گرد و خاک امروز ادامه خواهد داشت. که از صبح امروز ، موجب افزایش شدید مصرف اب و کاهش سطح مخازن شهر ،گردیده است. از […]

اطلاعیه ۹۵۱۲۳۰اداره هواشناسی گناباد :
وقوع طوفان گردوخاک در گناباد،حداکثر سرعت وزش طوفان در ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه
درگناباد به ۶۵ کیلومتر در ساعت رسید. وزش باد شدید همراه گرد و خاک امروز ادامه خواهد داشت.
که از صبح امروز ، موجب افزایش شدید مصرف اب و کاهش سطح مخازن شهر ،گردیده است.
از و همشهریان عزیز تقاضای همکاری و رعایت صرفه جویی در مصرف اب  را داریم .