آخرین اخبارازوضعیت نامزدهای انتخاباتی گناباد
آخرین اخبارازوضعیت نامزدهای انتخاباتی گناباد

تکلیف تایید و رد صلاحیت شدن کاندیداهای مجلس دهم امروز مشخص شد.

تکلیف تایید و رد صلاحیت شدن کاندیداهای مجلس دهم امروز مشخص شد. در فاصله ۴۱ روز به برگزاری انتخابات مجلس در هفتم اسفندماه امسال یکی از مراحل مهم اجرایی انتخابات امروز به سرانجام رسید و شورای نگهبان در خصوص بیش از دوازده هزار نفری که برای انتخابات مجلس نام‌نویسی کردند اعلام نظرکرد.پس از بررسی وضعیت صلاحیت کاندیداها در هیات‌های اجرایی حالا همه منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص وضعیت کاندیداها هستند.به گزارش گنابادآنلاین، شنیده هاحاکی از این است که درحوزه انتخاباتی گناباد آقایان نقره ومهدوی عدم احرازشده و آقایان صادقی وخزایی رد صلاحیت شده اند.براین اساس رقابت های انتخاباتی وارد فاز جدید خواهد شد.