مستند شاعرانۀ قصۀ عشق
مستند شاعرانۀ قصۀ عشق

مجلۀ تصویری «مغناطیس» ویژه برنامه‌ای با رویکرد آموزشی، معرفتی اربعین حسینی(ع) است که هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح، ۱۲:۴۵ ظهر و ۲۳:۱۰ شب به مدت ۱۵ دقیقه از شبکه دو پخش می‌شود.

مجلۀ تصویری «مغناطیس» ویژه برنامهای با رویکرد آموزشی، معرفتی اربعین حسینی(ع) است که هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح، ۱۲:۴۵ ظهر و ۲۳:۱۰ شب به مدت ۱۵ دقیقه از شبکه دو پخش میشود.

در هر قسمت از این مجلۀ تصویری، یک مستند کوتاه ۳ تا ۵ دقیقهای با موضوع پیادهروی اربعین پخش میشود. این مستندهای کوتاه که شامل روایتهای جذابی از زائرین پیادۀ اربعین از سراسر جهان است، توسط واحد چندرسانهای «بیان معنوی» تولید شده است.

چهارمین قسمت از این مجموعه با نام «مستند شاعرانۀ قصۀ عشق» را در بالا میبینید.