بیانیه کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران در خصوص تهدید برخی از رسانه های شهرستان گناباد
بیانیه کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران در خصوص تهدید برخی از رسانه های شهرستان گناباد

کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران در خصوص تهدید یکی از کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی نسبت به برخی از رسانه های شهرستان گناباد موضعگیری کرد.

بسمه تعالی

امروزه رسانه ها علاوه بر آگاهی بخشی و ارتقاء سطح دانش عمومی جامعه، به عنوان چشمی بیدار با پیگیری مطالبات مردمی و انعکاس صدای آنان، نقش انکارناپذیری در توسعه و پیشرفت  هر جامعه ای دارند و همین مهم است که حفظ جایگاه و شان خبرنگار و رسانه را به یکی از مهمترین الزامات دنیای کنونی بدل نموده است.

متاسفانه اخیرا در فضای مجازی اتفاقاتی رخ داده است که بر خود لازم می دانیم تا به عنوان تشکل صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران شهرستان گناباد در راستای حمایت و صیانت از جایگاه رسانه ها و خبرنگاران، مطالبی را یادآور شویم:

تهدید و ارعاب خبرنگاران و مدیران مسئول رسانه های مجازی شهرستان توسط حامیان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه گناباد و بجستان، اتفاق ناخوشایند و تامل برانگیزی بود که در پی درج خبری توسط یکی از خبرنگاران و انتشار آن در تعدادی از رسانه های مجازی شهرستان رخ داد.

کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران شهرستان، خارج از هرگونه اظهار نظر در رد یا تایید مطلب منتشر شده، یادآور می شود که بر طبق قانون مطبوعات هرگونه شکایت از درج مطلبی در سایت ها و نشریات صرفا از طریق مجاری قانونی قابل پیگیری است. هر تفکرآزاد اندیشی تصدیق می کند ، که نه تنها استفاده از ابزار تهدید، قانونی نیست بلکه خلاف شان هر جامعه مدنی می باشد.

لذا کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران گناباد به عنوان حامی و مدافع رسانه ها در راستای صیانت از حقوق خبرنگاران و رسانه ها ضمن محکوم نمودن این گونه اقدامات، ضمن دعوت از همگان برای التزام به قانون و پرهیز از هر گونه رفتار فراقانونی، یادآور می شود که تکرار این گونه حرکات علاوه بر بی ثباتی فضای رسانه ای شهرستان، باعث وارد آمدن لطمات جبران ناپذیری به روند گردش آزاد اطلاعات خواهد شد.در پایان از نهادهای قانونی انتظار می رود ضمن برخورد قاطعانه با این گونه رفتارها، نسبت به صیانت از جایگاه رسانه ها و خبرنگاران اقدام نمایند.

کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران شهرستان گناباد

gonabadrasaneh.ir