امروز : چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
امام خامنه ای

دو قطبی دروغین!

یکی از این ترفندهایی که اخیراً یاد گرفته‌اند و دارند اعمال میکنند، ایجاد دوقطبی‌های کاذب است؛ دوقطبی‌های دروغین. این نکته، نکته‌ی مهمّی است

گزارش تصویری